Opening Hours

Monday

فرع فرع الميرغنى

Tuesday

بنك كريدى اجريكول

Wednesday

-

Thursday

-

Friday

-

Saturday

-

Sunday

-

Address

Our Address:

79 ش الميرغنى ,مصر الجديدة, القاهرة